Nowy koszyk 0

Regulamin sklepu

Data publikacji:

REGULAMIN

1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep sklep.elus.pl jest prowadzony przez firmę: ELUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kościerska 1A 83-300 Kartuzy, NIP: 5890007428, REGON: 002881602 dalej nazywaną „Sprzedającym”.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

2. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Obsługa sklepu przystępuje do realizacji zamówień płatnych za pobraniem niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego o numerze 29 1020 1811 0000 0902 0344 1557
 2. Sklep wyświetla dostępne ilości jako sumę towarów dostępnych we wszystkich oddziałach sprzedającego. Ze względu na wielopłaszczyznową sprzedaż i pewne opóźnienie systemów informatycznych, ilości mogą się różnić od faktycznych.
 3. Podawany w sklepie przewidywany czas dostawy dotyczy przypadków, kiedy 100% zamówienia dostepna jest w jednej lokalizacji. W przypadkach, gdy towar znajduje się w kilku punktach, termin realizacji wydłuża się o czas potrzebny do skompletowania całości zamówienia.
 4. Sprzedający przykłada dużą wagę do prawidłowości zdjęć, jednak mają one zasadniczo charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako jedynego wyznacznika przy składaniu zamówienia.
 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura VAT/faktura na osobę fizyczną/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta. Ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Klienta.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży z sprzedającym i akceptacja postanowień Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Klientowi faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu, w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 3. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W przypadku odstąpnienia od umowy należy przesłać formularz zwrotu towaru dostępny jako załącznik do regulaminu.
 4. Klient jest proszony o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 5. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu czternastu dni od odnotowania zwrotu towaru dokona zwrotu pieniędzy. Koszty odesłania produktu ponosi Klient, kosztu transportu za zrealizowane zamówienie ponosi Klient i nie są mu zwracane w przypadku odstąpienia od umowy. Paczki wysłane za pobraniem nie są przyjmowane.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. kable sprzedane w metrach bieżących)

4. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Zamówienia są realizowane po potwierdzeniu przez sklep dostępności i poprawności złożonych zamówień. Sklep ma prawo do anulowania zamówienia. Klient po sprawdzeniu poprawności zamówienia otrzymuje informację o realizacji zamówienia.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 5. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.